Commit 0311d4e3 authored by Dragos Corlatescu's avatar Dragos Corlatescu

Add pepper actions nlu training data

parent a30d0517
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
## intent:nextSong
- Sari peste acestă melodie.
- Treci la următoarea melodie.
- Sari peste melodia asta.
- Vreau următoarea melodie.
## intent:turnTVOff
- Oprește televizorul, te rog.
- Te rog, oprește televizorul.
- Oprește tv.
- Închide TV-ul.
- Stinge Tv.
- Închide televizorul, te rog.
## intent:setTemperature
- Setează temperatura la [19 degrees](roomTemperature:snips/temperature) în [bedroom](room:room)
- Te rog setează temperatura camerei [living room](room:room) la [twenty two degrees celsius](roomTemperature:snips/temperature)
- Vreau [75 degrees fahrenheit](roomTemperature:snips/temperature) în [bathroom](room:room) te rog
- Poți crește temperatura la [22 degrees](roomTemperature:snips/temperature) ?
## intent:getDate
- Îmi poți spune, te rog, în ce dată suntem azi?
- Îmi poți spune ce dată este azi?
- Ai idee în ce dată suntem?
- Spune-mi, te rog, în ce dată suntem.
- Spune-mi în ce dată suntem.
- Ce dată este azi?
- Ce dată e azi?
## intent:dimLightDown
- Scade intensitatea luminii cu [10%](dimLight:snips/percentage).
- Micșorează intensitatea luminii cu [20%](dimLight:snips/percentage).
- Scade intensitatea luminii cu [10%](dimLight:snips/percentage) în [bucătărie](room:room).
- Scade în [bucătărie](room:room) intensitatea luminii cu [20%](dimLight:snips/percentage).
## intent:dimLightUp
- Crește intensitatea luminii cu [10%](dimLight:snips/percentage).
- Mărește intensitatea luminii cu [20%](dimLight:snips/percentage).
- Mărește intensitatea luminii cu [20%](dimLight:snips/percentage) în [bucătărie](room:room).
- Mărește intensitatea luminii în [hol](room:room) cu [20%](dimLight:snips/percentage).
- Crește în [hol](room:room) intensitatea luminii la [88%](dimLight:snips/percentage).
## intent:turnTVOn
- Pornește televizorul, te rog.
- Pornește televizorul.
- Te rog, pornește televizorul.
- Aprinde televizorul, te rog.
- Aprinde TV, te rog.
- Dă drumul la televizor.
- Deschide televizorul.
## intent:shoppingListAddItem
- Adăugă [ciocolată](object:object) pe lista de cumpărături.
- Adaugă [ciocolata](object:object) pe lista de cumpărături.
## intent:selectTvChannel
- Dă pe [ProTv](channel:channel).
- Dă pe canalul [Comedy Channel](channel:channel).
- Dă pe programul [Antena 1](channel:channel).
## intent:turnLightOff
- Oprește luminile din [sufragerie](room:room)
- Stinge lumina în [baie](room:room) te rog
- Oprește lumina din [bucatarie](room:room), te rog.
- Te rog să stingi lumina în [bucatarie](room:room)
- Se poate să stingi lumina în [bucătărie](room:room)?
- Poti să stingi lumina în [bucătărie](room:room)
- Stinge lumina în [baie](room:room)
- Stinge becul în [bucătărie](room:room).
- Oprește becul pe [hol](room:room).
- Opreste lumina în [baie](room:room).
- Închide lumina în [bucătărie](room:room).
## intent:playAlbum
- Redă albumul de la [Queen](album:album)
- Poti să pui o melodie din albumul [Queen](album:album)?
- Pune o melodie de pe albumul [Queen](album:album).
- Bagă o melodie de pe albumul [The Stone Roses](album:album).
## intent:lockDoor
- Încuie ușa de la intrare.
- Încuie ușa.
- Blochează ușa.
- Încuie ușile.
- Să încui ușa, te rog.
- Să încui ușa.
## intent:previousSong
- Redă ultima melodie din nou.
- Redă ultima melodie iar.
- Poți reda ultima melodie, te rog?
- Poți reda ultima melodie?
- Să revii la melodia anterioară.
## intent:searchAddress
- Arată-mi traseul către [Constanța](address:address).
- Unde se află [strada Unirii nr 13](address:address)?
- Îmi poți spune cum pot ajunge la [Iasi](address:address)?
- Îmi poți spune cum să ajung la [Bucuresti](address:address)?
- Îmi poți spune câți km sunt până la [bulevardul Preciziei, nr 24](address:address)?
- Îmi poți spune câți kilometri facem până în [Paris](city:cities)?
- Îmi poți spune cum pot ajunge în [Paris](city:cities)?
- Îmi poți arăta traseul către [strada Preciziei nr 15](address:address)?
- Care este cel mai scurt drum spre [Sibiu](city:city)?
- Care este drumul spre [România](country:country)?
## intent:openDoor
- Descuie ușa, te rog.
- Descuie ușa.
- Deblochează ușa.
- Deschide ușa.
- Să deschizi ușa, te rog
- Să deschizi ușa.
## intent:turnLightOn
- Pornește lumina în [bucătărie](room:room)
- Aprinde lumina din [bucătărie](room:room)
- Aprinde lumina în [bucătărie](room:room).
- Aprinde lumina în [baie](room:room) te rog
- Poti să aprinzi lumina în [sufragerie](room:room) ?
- Pornește lumina în [dormitor](room:room) te rog.
- Luminează-mi [dormitorul](room:room).
- Luminează [dormitorul](room:room).
- Aprinde becul din [sufragerie](room:room).
## intent:searchWeatherForecastItem
- Va fi nevoie de [umbrela](item:item) [tomorrow](time:snips/datetime) în [Brasov](cities:cities)?
- Va fi nevoie de [umbrela](item:item) [tomorrow](time:snips/datetime) în [Romania](country:country)?
- Am nevoie de [umbrela](item:item) [tomorrow](time:snips/datetime)?
- Voi avea nevoie de [umbrela](item:item)?
- Voi avea nevoie de [umbrela](item:item) [tomorrow](time:snips/datetime)?
- Vom avea nevoie de [umbrela](item:item) [tomorrow](time:snips/datetime) în [Brasov](cities:cities)?
- Vom avea nevoie de [umbrela](item:item) [tomorrow](time:snips/datetime) în [Romania](country:country)?
- O sa avem nevoie de [umbrela](item:item)?
- O sa avem nevoie de [umbrela](item:item) [tomorrow](time:snips/datetime)?
- O sa avem nevoie de [umbrela](item:item) [tomorrow](time:snips/datetime) în [Brasov](cities:cities)?
- O sa avem nevoie de [umbrela](item:item) [tomorrow](time:snips/datetime) în [Romania](country:country)?
## intent:volumeDown
- Dă volumul mai încet cu [10 per cent](volum:snips/percentage).
- Dă muzica mai încet cu [10 per cent](volum:snips/percentage).
- Dă volumul mai încet.
- Dă muzica mai încet.
## intent:playArtist
- Vreau o melodie cântată de [Queen](artist:artist).
- Vreau o melodie de [The Beatles](artist:artist).
- Pune o melodie cântată de [Michael Jackson](artist:artist).
- Pune o melodie de [Andra](artist:artist).
- Bagă o melodie de [Andrea Balan](artist:artist).
## intent:playSong
- Poți reda melodia [My heart will go on](song:song)?
- Poți reda melodia [Girls like you](song:song)?
- Redă melodia [Space for two](song:song).
- Cantă [My heart will go on](song:song)
- Bagă niște [Girls like you](song:song)
- Pune melodia [My heart will go on](song:song)
- Am chef de melodia [My heart will go on](song:song)
- Bagă melodia [your love](song:song)
## intent:getTime
- Cât este ceasul?
- Spune-mi cât este ceasul, te rog!
- Cât este ceasul acum?
- Cât este ora?
## intent:searchWeatherForecast
- Va [ninge](meteo:meteorologicalPhenomena) maine în [Bucuresti](cities:cities)?
- Cum va fi vremea în [Iasi](cities:cities)?
- Cum va fi vremea pe [1 July](time:snips/datetime) în [Iasi](cities:cities)?
- îmi poti spune cum va fi vremea în [Iasi](cities:cities) pentru [1 July](time:snips/datetime)?
## intent:getDay
- îmi poți spune în ce zi suntem?
- Știi cumva în ce zi suntem?
- În ce zi suntem azi?
- Ai idee ce zi este azi?
- Îmi poți spune ce zi este azi?
- Ce zi e?
- Ce zi este?
## intent:shoppingListAddItem
- Adaugă pe lista de cumpărături și [ciocolată](object:object).
- Adăugă pe lista de cumpărături și [ciocolată](object:object).
- Adăugă pe lista de cumpărături [ciocolată](object:object).
- Adaugă pe lista de cumpărături [ciocolată](object:object).
- Pune [cafea](object:object) în lista de cumpărături.
- Pune în lista de cumpărături și [ciocolată](object:object).
## intent:makeCoffee
- Fă-mi o cafea, te rog.
- Vreau o cafea.
- Poți să faci [2](number:number) cafele?
- Fă o cafea.
- Poți face o cafea?
- Poți face [21](number:number) de cafele?
- Poti face [două](number:number) cafele?
## intent:setTimer
- Seteaza un timer pentru [3 month](time:snips/duration).
- Anunță-ma în [3 month](time:snips/duration).
## intent:getRecipe
- Cum se gătesc [clătitele](recipe:recipe)?
- Care este rețeta pentru [înghetată](recipe:recipe)?
- Spune-mi rețeta pentru [pizza](recipe:recipe).
- Rețeta pentru [pizza](recipe:recipe), te rog.
- Găsește-mi rețeta pentru [pizza](recipe:recipe).
## intent:nextTvChannel
- Mergi la următorul canal.
- Treci la următorul canal.
- Vreau următorul canal.
## intent:previousTvChannel
- Revin-o la canalul anterior.
- Mergi la canalul anterior.
- Dă pe canalul anterior.
- Dă pe anteriorul canal.
## intent:todoListAdd
- Adaugă pe lista de TODO și [să plătesc factura la lumină](action:action).
- Adaugă [să o sun pe Alina](action:actions) pe lista de TODO.
- Pune pe lista de todo și [să merg la servarea lui Andrei](action:action).
## intent:openAC
- Pornește [aerul condiționat](ac:ac).
- Dă drumul la [ventilator](ac:ac).
## intent:volumeUp
- da volumul mai tare cu [10 per cent](volum:snips/percentage)
- da muzica mai tare cu [10 per cent](volum:snips/percentage)
- da volumul mai tare
- da muzica mai tare
## intent:makeToast
- Îmi poți prăji [două](number:number) felii de pâine?
- Îmi poți prăji o felie de pâine?
- Îmi prăjești o felie de pâine?
- Îmi faci o felie de pâine prăjită?
- Vreau [3](number:number) felii de pâine prăjită.
- Vreau o felie de pâine prăjită.
- Vreau o felie de pâine.
- Vreau [trei](number:number) felii de pâine.
## intent:searchWeatherForecastTemperature
- Va fi [cald](temperature:temperature) aici?
- Cat de [cald](temperature:temperature) este aici?
- Cat de [cald](temperature:temperature) va fi [1 July](time:snips/datetime) aici?
## intent:makeCall
- Apeleaz-o pe [Mama](name:name)
- Apelează-l pe [Ionut](name:name)
- Sună-l pe [Profesorul de Istorie](name:name)
- Sună-l pe [Andrei](name:name).
- Sun-o pe [Andreea](name:name).
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment